maj
16
2020
Regulamin uczestnictwa w treningach.

REGULAMIN TRENINGÓW  PROWACHONYCH PRZEZ STUDIO TAŃCA TOWARZYSKIEGO „GRACJA”

Regulamin opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z 13 maja 2020 r. oraz dodatkowych zaleceń Ministra Sportu.

  1. Zajęcia taneczne odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie ul. Marii Konopnickiej 5, która pozwala na bezpieczną organizację zajęć sportowych.
  2. Studio Tańca Towarzyskiego „Gracja” dopilnuje aby organizacja zajęć spełniała wszelkie zasady bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa sanitarnego.
  3. Treningi przeprowadzane będą w grupach do 12 ćwiczących osób plus trener (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2020)
  4. Opiekunowie dzieci biorących udział w  treningach zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia, że ich dziecko oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym  w ostatnich 14 dniach nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid 19.
  5. Studio Tańca Towarzyskiego „Gracja” zapewni uczestnikom ogólnodostępny płyn do dezynfekcji.
  6. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego ( z wyłączeniem WC) oraz zachowanie dystansu społecznego.
  7. Zawodnicy i trenerzy przyjeżdżają na zajęcia własnymi środkami transportu przebrani w strój do treningu.
  8. Wchodząc i opuszczając sale obowiązuje bezwzględna konieczność dezynfekcji rąk.
  9.  Mimo podjętych przez Studio Tańca Towarzyskiego „Gracja” środków bezpieczeństwa zarówna na obiekcie jak i poza nim może dojść do zakażenia wirusem Covid 19. W związki z tym Opiekunowie zawodników biorą odpowiedzialność za ich udział w zajęciach są świadomi zagrożenia i nie będą     z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń.
  10. Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 do odwołania.
Wróc...
Studio Tańca GRACJA Krosno
Halina i Andrzej Orszulakowie
Copyright© 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: